Zadania

Nazwa zadania:Utrzymanie i konserwacja wyposażenia przejść podziemnych i tuneli pieszo - rowerowych na terenie miasta Wrocławia
Numer referencyjny:TXZ/EEDI/260/2016
Wartość:< 60 000 Euro
Rodzaj:usługi
Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków:2017-01-03 09:30 (-15 / 12)
Data publikacji:2016-12-22
Nazwa zadania:Wykonanie prac związanych z konserwacją tablic z nazwami ulic i innego oznakowania informacyjnego (za wyjątkiem reklam) oraz elementów małej architektury na terenie miasta Wrocławia
Numer referencyjny:TXZ/EEIM/321/2016
Wartość:< 60 000 Euro
Rodzaj:usługi
Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków:2016-12-29 10:30 (-20 / 10)
Data publikacji:2016-12-19
Nazwa zadania:utrzymanie dwóch tuneli samochodowych w ciągu ul. Oławskiej we Wrocławiu
Numer referencyjny:TXZ/EEDI/353/2016
Wartość:< 60 000 Euro
Rodzaj:usługi
Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków:2016-12-28 11:30 (-21 / 12)
Data publikacji:2016-12-16
Nazwa zadania:Wykonanie progów zwalniajacych i azyli dla pieszych we Wrocławiu zgodnie z opracowanymi projektami technicznymi organizacji ruchu.
Numer referencyjny:TXZ/EEDI/347/2016
Wartość:< 60 000 Euro
Rodzaj:roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków:2016-12-28 09:30 (-21 / 15)
Data publikacji:2016-12-13
Nazwa zadania:Wykonywanie bieżącej wymiany: uszkodzonych elementów barier energochłonnych i elementów ekranów dźwiękochłonnych oraz balustrad na terenie miasta Wrocławia
Numer referencyjny:TXZ/EEDI/330/2016
Wartość:< 60 000 Euro
Rodzaj:roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków:2016-12-29 09:30 (-20 / 16)
Data publikacji:2016-12-13.