Zadania

Nazwa zadania:Budowa doświetlenia przejść dla pieszych i chodników
Numer referencyjny:TXZ/TRP/212/2016
Wartość:< 60 000 Euro
Rodzaj:roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków:2016-08-05 10:30 (-21 / 15)
Data publikacji:2016-07-21
Nazwa zadania:Przebudowę przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych na 11 skrzyżowaniach we Wrocławiu (3 pakiety)
Numer referencyjny:TXZ/TRP/199/2016
Wartość:< 60 000 Euro
Rodzaj:roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków:2016-08-05 11:30 (-21 / 17)
Data publikacji:2016-07-19
Nazwa zadania:Poprawa stanu technicznego nawierzchni łącznika drogowego ulic Smętna – Monte Cassino we Wrocławiu
Numer referencyjny:TXZ/EED/216/2016
Wartość:< 60 000 Euro
Rodzaj:roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków:2016-08-01 10:30 (-25 / 17)
Data publikacji:2016-07-15
Nazwa zadania:Wykonanie poprawy stanu technicznego nawierzchni gruntowej ul. Brochowskiej we Wrocławiu
Numer referencyjny:TXZ/EED/207/2016
Wartość:< 60 000 Euro
Rodzaj:roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków:2016-08-02 10:30 (-24 / 18)
Data publikacji:2016-07-15
Nazwa zadania:Budowa oświetlenia ulicznego w ul.Marca Polo na odcinku od ul.Swojczyckiej do ul.Krzysztofa Kolumba we Wrocławiu
Numer referencyjny:TXZ/TRP/203/2016
Wartość:> 60 000 Euro
Rodzaj:roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków:2016-08-09 09:30 (-17 / 29)
Data publikacji:2016-07-11.