Zadania

Nazwa zadania:Budowa drogi gminnej na działkach o nr 39/8, 47 AM-14 obręb Gaj we Wrocławiu – projekt nr 560 w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego
Numer referencyjny:TXZ/TRP/334/2016
Wartość:< 60 000 Euro
Rodzaj:roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków:2016-12-19 10:30 (15 / 17)
Data publikacji:2016-12-02
Nazwa zadania:Przygotowanie dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia w ramach realizacji zadania pn: "Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną", a w szczególności opracowanie dokumentacji wraz ze świadczeniem usługi eksperckiego wsparcia IT w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o zamówienie publiczne
Numer referencyjny:TXZ/TXXI/332/2016
Wartość:< 60 000 Euro
Rodzaj:usługi
Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków:2016-12-12 10:30 (8 / 11)
Data publikacji:2016-12-01
Nazwa zadania:Eksploatacja i konserwacja 8 drogowych stacji pogodowych we Wrocławiu wraz z utrzymaniem łączności GPS z firmą obsługująca dane
Numer referencyjny:TXZ/EEIM/333/2016
Wartość:< 60 000 Euro
Rodzaj:usługi
Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków:2016-12-09 09:30 (5 / 9)
Data publikacji:2016-11-30
Nazwa zadania:Oczyszczanie z plakatów 7084 szt. słupów i szafek oświetleniowych, sygnalizacyjnych i trakcyjnych znajdujących się w pasie drogowym ulic Wrocławia wraz z ich monitoringiem
Numer referencyjny:TXZ/EEIM/299/2016
Wartość:< 60 000 Euro
Rodzaj:usługi
Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków:2016-12-08 10:30 (4 / 9)
Data publikacji:2016-11-29
Nazwa zadania:Prowadzenie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego we Wrocławiu.
Numer referencyjny:TXZ/EEIM/309/2016
Wartość:< 60 000 Euro
Rodzaj:usługi
Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków:2016-12-08 09:30 (4 / 10)
Data publikacji:2016-11-28.