Zadania

Nazwa zadania:Przebudowa ulic Stawowej, Borowskiej, Peronowej, H. Kołłątaja we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych
Numer referencyjny:TXZ/TRP/280/2016
Wartość:< 60 000 Euro
Rodzaj:roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków:2016-10-14 09:30 (14 / 15)
Data publikacji:2016-09-29
Nazwa zadania:Dostawa i montaż stojaków rowerowych w 57 lokalizacjach na terenie miasta Wrocławia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej
Numer referencyjny:TXZ/TRP/275/2016
Wartość:< 60 000 Euro
Rodzaj:dostawy
Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków:2016-10-05 09:30 (5 / 8)
Data publikacji:2016-09-27
Nazwa zadania:Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Zielone Tętnice Wrocławia.Ulica Legnicka etap I"
Numer referencyjny:TXZ/TRP/278/2016
Wartość:< 60 000 Euro
Rodzaj:usługi
Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków:2016-10-06 09:30 (6 / 9)
Data publikacji:2016-09-27
Nazwa zadania:Wykonanie nasadzeń drzew oraz ich pielęgnacja w rejonie parku przy ul. Awicenny kompensujących wycinkę roślin w związku z budową chodnika od ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu
Numer referencyjny:TXZ/TRP/272/2016
Wartość:< 60 000 Euro
Rodzaj:usługi
Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków:2016-10-05 10:30 (5 / 8)
Data publikacji:2016-09-27
Nazwa zadania:Poprawa stanu technicznego chodnika przy ul. Górniczej we Wrocławiu na odcinku od ul. Lotniczej do nr 80a
Numer referencyjny:TXZ/EED/258/2016
Wartość:> 60 000 Euro
Rodzaj:roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków:2016-10-12 11:30 (12 / 15)
Data publikacji:2016-09-27



.