Zadania

Nazwa zadania:Budowa nowej bramy drogowskazowej na ul. Traugutta (plac Wróblewskiego) we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej
Numer referencyjny:TRP/3/2016
Wartość:< 60 000 Euro
Rodzaj:usługi
Tryb udzielenia zamówienia:zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków:2016-11-04 12:00 (12 / 15)
Data publikacji:2016-10-20
Nazwa zadania:Naprawa konstrukcji mostu Milenijnego w ciągu ul.Milenijnej we Wrocławiu po szkodzie spowodowanej pożarem
Numer referencyjny:TXZ/EED/293/2016
Wartość:< 60 000 Euro
Rodzaj:roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków:2016-11-03 10:30 (11 / 15)
Data publikacji:2016-10-19
Nazwa zadania:Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz infrastruktury systemu sterowania ruchem (ITS) na terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania: zadanie 1 - obszar A i Zadanie 2 - obszar B.
Numer referencyjny:TXZ/EIS/249/2016
Wartość:< 60 000 Euro
Rodzaj:usługi
Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków:2016-11-24 09:30 (32 / 36)
Data publikacji:2016-10-19
Nazwa zadania:Rozbudowa ul.Sułowskiej na odcinku od ul.Polanowickiej Północnej do ul.Fryzjerskiej we Wrocławiu w zakresie budowy drogi dla rowerów i chodników wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej
Numer referencyjny:TXZ/TRP/234/2016
Wartość:> 60 000 Euro
Rodzaj:roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków:2016-11-07 09:30 (15 / 20)
Data publikacji:2016-10-18
Nazwa zadania:Montaż, wymiana i naprawa uszkodzonych balustrad, ekranów dźwiękochłonnych i barier energochłonnych na terenie miasta Wrocławia
Numer referencyjny:TXZ/EEDI/303/2016
Wartość:< 60 000 Euro
Rodzaj:roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków:2016-11-03 09:30 (11 / 17)
Data publikacji:2016-10-17.